Akty tematycznie:

Podatki i opłaty lokalne
Ilość aktów: 24
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.5871zmieniająca uchwałę Nr XVIII/116/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2832w/s określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.323zmieniająca uchwałę Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5514w/s określenia stawek podatku od środków transportowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5515w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5516w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5513 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5517uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5512w/s obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2384w/s zmiany uchwały Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.943w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.48w/s zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
27-12-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.4609w/s ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
27-12-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.4606w/s obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Poddębice
27-12-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.4607w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.4608w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
03-12-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.4881w/s obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Poddębice
12-04-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.1776zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/193/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pdf

12-04-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.1775w/s zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Pdf

28-12-2012Dz.Urz.Woj.Łódz.2012.4471w/s ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
28-12-2012Dz.Urz.Woj.Łódz.2012.4470w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

Pdf

28-12-2012Dz.Urz.Woj.Łódz.2012.4468w/s obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Poddębice

Pdf

31-12-2008Dz.Urz.Woj.Łódz.2008.382.3820w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Pdf

14-12-2007Dz.Urz.Woj.Łódz.2007.376.3422w/s opłaty od posiadania psów terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty

Pdf