Akty tematycznie:

Zagospodarowanie przestrzenne
Ilość aktów: 12
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4432w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice w części obejmującej teren przy ulicy Polnej
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.4269w/s uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poddębice w części obejmującej wybrane fragmenty miasta
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1691w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poddębice w części obejmującej tereny położone przy ul. Łęczyckiej w obrębach geodezyjnych 2 i 10.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.598w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Zagórzyce i Góra Bałdrzychowska
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.96w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poddębice w części obejmującej teren przy ul. Łódzkiej w obrębie geodezyjnym 1
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3442w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poddębice w części obejmującej tereny oznaczone symbolami R i WS w jednostce planistycznej D
17-10-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.3474w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 281, 269, 270 i 271 obręb Feliksów, gmina Poddębice
15-08-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.3846w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 170 i 171 położonych w obrębie geodezyjnym 7 miasta Poddębice

Pdf

05-01-2010Dz.Urz.Woj.Łódz.2009.356.2897w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części miasta Poddębice

Pdf

28-08-2006Dz.Urz.Woj.Łódz.2006.266.2059w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Poddębice dla obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulicy Parzęczewskiej i projektowanego odcinka ulicy Miłej.

PdfPdfPdfPdf

28-03-2005Dz.Urz.Woj.Łódz.2005.54.562w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Łódzka, Parzęczewska, Targowa, Zielona w Poddębicach - rejonu ulicy Łódzkiej (obręb geodezyjny 8).

Pdf

28-03-2005Dz.Urz.Woj.Łódz.2005.54.563w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice.

Pdf