Akty tematycznie:

Stypendia
Ilość aktów: 1
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
22-10-2004Dz.Urz.Woj.Łódz.2004.273.2309zmieniająca uchwałę Nr XVI/103/04 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia Funduszu stypendialnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Poddębice oraz zasad udzielenia stypendiów.

Pdf