Akty tematycznie:

Cmentarze
Ilość aktów: 1
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
14-03-2012Dz.Urz.Woj.Łódz.2012.655w/s wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Poddębice

Pdf