Akty tematycznie:

Nieruchomości
Ilość aktów: 8
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1527w/s nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1526w/s nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Poddębicach
06-05-2017Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.2297w/s zmiany nazw ulic położonych w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3796w/s nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2927w/s warunków udzielania osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Poddębice bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości tych bonifikat
24-01-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.105w/s zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Pdf

24-01-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.106w/s ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Poddębice

Pdf

21-12-2006Dz.Urz.Woj.Łódz.2006.400.3123w/s zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Poddębice, sposobu ich rozliczania i kontroli.

PdfPdf