Akty tematycznie:

Wybory
Ilość aktów: 16
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
17-09-2018Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4733w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania
17-09-2018Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.5185w/s : zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.3129w/s zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2831w/s podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
29-03-2018Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2334w sprawie podziału Gminy Poddębice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
21-09-2015Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3804w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania
29-06-2015Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2928w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1823w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.3723w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania
28-03-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.1703w/s zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
28-03-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.1701w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
28-03-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.1702w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
28-01-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.1438w/s podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Pdf

29-10-2012Dz.Urz.Woj.Łódz.2012.3753w/s podziału Gminy Poddębice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Pdf

30-04-2012Dz.Urz.Woj.Łódz.2012.1760w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania w NZOZ "Poddębickie Centrum Zdrowia" - Szpital w referendum gminnym

Pdf

26-07-2010Dz.Urz.Woj.Łódz.2010.249.1997w/s utworzenia obwodów głosowania

Pdf