Akty tematycznie:

Lokale i czynsze
Ilość aktów: 2
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
01-01-2011Dz.Urz.Woj.Łódz.2010.375.3627w/s "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2010- 2015"

Pdf

05-06-2005Dz.Urz.Woj.Łódz.2005.157.1584w/s ustalenia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poddębice".

Pdf