Akty tematycznie:

Alkohol
Ilość aktów: 3
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.6455w/s ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Poddębice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4804w/s ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Poddębice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4803w/s ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Poddębice.