Akty tematycznie:

Finanse publiczne
Ilość aktów: 15
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1006w/s uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.736w/s uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1387w/s uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2384w/s zmiany uchwały Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1824w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1648w/s uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.48w/s zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.590w/s uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.
28-01-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.3003w/s uchwalenia budżetu gminy na 2013r.

Pdf

15-10-2011Dz.Urz.Woj.Łódz.2011.283.2903w/s trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją

Pdf

25-02-2011Dz.Urz.Woj.Łódz.2011.32.284w/s określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Poddębice oraz jednostkom jej podległym oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Pdf

19-08-2010Dz.Urz.Woj.Łódz.2010.226.1832w/s określania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice oraz kontroli wykorzystania dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

Pdf

21-12-2006Dz.Urz.Woj.Łódz.2006.400.3123w/s zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Poddębice, sposobu ich rozliczania i kontroli.

PdfPdf

29-01-2005Dz.Urz.Woj.Łódz.2005.10.123w/s trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Poddębice podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

PdfPdfPdf

05-10-2003Dz.Urz.Woj.Łódz.2003.261.2303w/s określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu gminy Poddębice dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.

Pdf