Akty tematycznie:

Placówki handlowe
Ilość aktów: 3
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4402w/s wprowadzenia zmian w Regulaminie targowisk miejskich w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.2298zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/16 z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poddębice
23-06-2006Dz.Urz.Woj.Łódz.2006.198.1572w/s ustalenia regulaminów targowisk miejskich w Poddębicach.

PdfPdfPdf