Akty tematycznie:

Jednostka pomocnicza gminy
Ilość aktów: 2
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1856w/s Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach
22-04-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.1633w/s określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania