Akty tematycznie:

Kultura
Ilość aktów: 9
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2332w/s wprowadzenia zmian w Statucie Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach
24-05-2017Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4431w/s przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Poddębice na lata 2017-2020"
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5711w/s nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3797w/s ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego – Ogrodu Zmysłów w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2926w/s nadania Statutu Poddębickiemu Domowi Kultury i Sportu w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1822w/s likwidacji Filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach
25-09-2009Dz.Urz.Woj.Łódz.2009.267.2328w/s nadania imienia Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Poddębicach

Pdf

21-12-2006Dz.Urz.Woj.Łódz.2006.400.3123w/s zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Poddębice, sposobu ich rozliczania i kontroli.

PdfPdf

10-12-2004Dz.Urz.Woj.Łódz.2004.311.2565w/s zmiany nazwy Poddębickiego Domu Kultury w Poddębicach oraz nadania Statutu.

PdfPdf