Akty tematycznie:

Pomoc społeczna i pomoc rodzinie
Ilość aktów: 12
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.6838w/s podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150 % w celu udzielania pomocy w zakresie dożywiania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1856w/s Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1821w/s ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.640w/s podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150 % w celu udzielania pomocy w zakresie dożywiania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.639w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
20-09-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.4183w/s obniżenia wysokości wskaźników procentowych, mających wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego

Pdf

09-09-2011Dz.Urz.Woj.Łódz.2011.244.2547w/s uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach

Pdf

03-07-2011Dz.Urz.Woj.Łódz.2011.178.1770w/s trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Poddębice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Pdf

15-06-2006Dz.Urz.Woj.Łódz.2006.185.1476w/s ustalenia zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku.

PdfPdf

12-06-2005Dz.Urz.Woj.Łódz.2005.168.1694w/s ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Pdf

07-04-2005Dz.Urz.Woj.Łódz.2005.83.808w/s Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poddębice.

Pdf

10-04-2004Dz.Urz.Woj.Łódz.2004.65.587w/s obniżenia wysokości wskaźników procentowych stanowiących ograniczenie wysokości dodatków mieszkaniowych (łącznie z ryczałtem).

Pdf