Akty tematycznie:

Drogi
Ilość aktów: 13
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.6456zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.5186zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz  warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4400w/s zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3713zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3712w/s pozbawienia kategorii niektórych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3968w/s zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych
24-11-2011Dz.Urz.Woj.Łódz.2011.324.3251w/s zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych

Pdf

12-02-2011Dz.Urz.Woj.Łódz.2011.20.175w/s nadania nazw nowoutworzonym ulicom w mieście Poddębice

PdfPdfPdf

13-12-2007Dz.Urz.Woj.Łódz.2008.41.489w/s nadania nazwy nowoutworzonej ulicy w Mieście Poddębice.

Pdf

28-10-2006Dz.Urz.Woj.Łódz.2006.347.2663w/s zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.

Pdf

18-08-2005Dz.Urz.Woj.Łódz.2005.243.2415w/s nadania nazwy ulicy w Mieście Poddębice.

Pdf

18-08-2005Dz.Urz.Woj.Łódz.2005.243.2413w/s pozbawienia - drogi kategorii drogi gminnej.

Pdf

20-07-2004Dz.Urz.Woj.Łódz.2004.186.1689w/s ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu, dla których zarządcą jest gmina Poddębice.

Pdf